Astraliums rådssal
Rådet inväntade spårarna och siarnas återkomst.

Terratheon
Inget märkvärdigt att rapportera.

Lumethion
En siare i världsobservatoriet tittade mot nordväst och såg att något verkade hända i djungeln. Man var fortfarande inte säkra på vad.

För tillfället behövdes reptilvarelserna man tagit kontroll över, ungefär 70 000, inte till något. Man hade däremot börjat försöka räkna hur många av varelserna som var vilka typer och kommit fram till att ungefär 65 000 var "Spjutmän", 19 500 var "Krossare" och 500 var de enorma "Monstren". Man misstänkte om så länge magin inte bröts om varelserna utsattes för stress i strid skulle monstren vara väldigt förödande om de släpptes lös på barbariska infanteriformationer.

Auroria
Inget märkvärdigt att rapportera.

Aetherthas
Än så länge hade man inte hittat några gömda kopior av dokumentationen från utvecklingen av vad som skulle varit ett revolutionerande avståndsvapen.

Fort Ares
Fortet var fortfarande i beredskap.

Nära Tamsaj
Spårarna var ännu inte säkra på vad de bevittnat men när flyende folk av något slag närmade sig deras position lyfte de från träden och flög iväg.

Östra slätten
Gruppen av en siare med ett litet livgarde av fyra elittrupper som närmade sig en stad spanade efter eventuella avståndsvapen bland folket de såg och började närma sig försiktigt.

Den andra gruppen märkte snabbt att platsen de närmat sig inte alls var en stad utan någon form av fruktansvärd monsterlya full av hemska insektsliknande monster. De flydde snabbt åt söder.

Aventiva
Gruppen spårare vid ön fick tag på lite mat och vatten men höll sig fortfarande gömda.

Skuggbergen
Spårarna såg allt större berg i fjärran. De landade på en klippa för att slå läger.

Konstruktioner:

Forskning:


Gudakrafter
Mindre - Tillgänglig
Större - Tillgänglig
Mirakel - Tillgänglig

Rekrytering:
Terratheon: Krigare 2 poster kvar (10)
Lumethion: Bågskytt 2 poster kvar (10)
Lumethion: Spårare 2 poster kvar (10)
Astralium: Siare 7 poster kvar (12)
Astralium: Beskyddare 6 poster kvar (14)
Astralium: Stjärnpräst 5 poster kvar (16)
Astralium: Stjärndansare 9 poster kvar (20)
Lumethion: Stjärnväktare 7 poster kvar (25)
Lumethion: Gripryttare 7 poster kvar (12)
Lumethion: Eldritch Monolith 13 poster kvar (15)
Lumethion: Theech Spjutman 5 poster kvar (10)
Lumethion: Theech Krossare 6 poster kvar (16)
Lumethion: Theech Monster 14 poster kvar (20)